Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Ile cyfr ma liczba 10^63? Ile wynosi suma cyfr liczby o 1 mniejszej

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

a) 63 zera i jedynka

63 + 1 = 64 

Liczba ma 64 cyfr.

b) Liczba   jest najmniejszą liczbą dziewięciocyfrową więc liczba  o 1 mniejsza musi zawierać 8 dziewiątek

Suma cyfr o 1 mniejszej od jest równa 72

c)       

Liczba jest 1000 razy większa od