Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Pani Iwona, idąc równym krokiem z prędkością 5km/h, pokonywała

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Prędkość codzienna : 

Codzienny czas marszu :

Odległość z domu do dwroca : 

 Skrócony czas marszu :  

Nowa prędkość : 

 

Odp. Musiała zwiększyć prędkość marszu o