Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Wykres ilustruje zmiany tętna pewnego zawodnika, zarejestrowane

7 Zadanie
8 Zadanie

a) Zawodnik ćwiczył 3 minuty (tętno podczas wykonywania ćwiczeń wzrasta, zaczęło rosnąć w pierwszej minucie, a zaczyna spadać w czwartej, 4-1=3)

b) Na początku tętno zawodnika wynosiło 60

c) Największe tętno wynosiło 160 

d) Po dwóch minutach : 80 

    Tętno zawodnika  malało przez 5 minut (9-4=5)