Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
W Polsce w 1990 roku na tysiąc mieszkańców przypadały 133 aparaty 4.38 gwiazdek na podstawie 13 opinii

W Polsce w 1990 roku na tysiąc mieszkańców przypadały 133 aparaty

15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie

a) 

1000 mieszkańców - 133 telefony

  mieszkańców- 1 telefon

Odp. Na jeden telefon przypadało ok. 8 mieszkańców Polski 

 

b) 

       Telefony stacjonarne  : 

         

          

        Telefony komórkowe: 

           

       

Odp. W 2012 r. na tysiąc mieszkańców przypadało 134 telefony stacjonarne i 1428 telefonów komórkowych.