Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Nie wykonując dokładnych rachunków wstaw znak < lub >. 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Nie wykonując dokładnych rachunków wstaw znak < lub >.

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

  

  

   (znak większości, dlatego, że odejmujemy mniejszą liczbę, więc wynik będzie większy)

 (znak mniejszości dlatego, że odejmujemy większą liczbę. więc wynik będzie mniejszy)