Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Pewną liczbę zaznaczono na osi liczbowej. Podaj jej zaokrąglenie

15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie

Zaokrąglenie do:

-całości : 5

-części dziesiątych : 4,5 

-cześci setnych : 4,54