Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Uzupełnij tabelkę: liczba i zaokrąglenie do całości 4.21 gwiazdek na podstawie 19 opinii

Uzupełnij tabelkę: liczba i zaokrąglenie do całości

15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie

Liczba             zaokr. do całości              zaokr. do części dziesiętnych           zaokr. do części setnych        zaokr do cz. tys

3,4536                    3                                         3,5                                                3,45                                 3,454 

0,98674                  1                                          1,0                                               0,99                                 0,987 

5,89551                  6                                         5,9                                                5,9                                   5,896