Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Zaznacz cyfrę części setnych i zaokrąglij podane liczby do części dziesiętnych 4.63 gwiazdek na podstawie 24 opinii

Zaznacz cyfrę części setnych i zaokrąglij podane liczby do części dziesiętnych

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie

a)                                              

                                               

b) 

                                        

                                    

c)