Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

 

Liczba Zaokrąglenie
do setek

Zaokrąglenie

do tysięcy

Zaokrąglenie do
dziesiątek tysięcy
Zaokrąglenie do
setek tysięcy
         
  `998\ 800`   `999\ 000`   `1\ 000\ 000`  

`1\ 000\ 000`  

`505\ 505`   `505\ 500`   `506\ 000`   `510\ 000`   `500\ 000`  
`28\ 007`   `28\ 000`   `28\ 000`   `30\ 000`   `0`