Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Dla każdej liczby zaznaczonej kropką na osi liczbowej wskaż wielokrotność

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

  Thumb 236