Matematyka
 
Matematyka wokół nas 5. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wpisz odpowiednie liczby . a) 1h=60min 4.36 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Wpisz odpowiednie liczby . a) 1h=60min

1 Zadanie
2 Zadanie

a)

1 h = 60 min

1 min = 60 s

1 kwadrans = 15 minut

1 h = 60:15 = 4 kwadranse

1 doba = 24 h

 

b)

180 s = 180:60 = 3 min

240 min = 240:60 = 4 h

3 kwadranse = 3 15 = 45 min

48 h = 48:24 = 2 doby

3 doby = 3 24 = 72 h

c)

5 min 12 s = 5 60 + 12 s = 300 + 12s = 312 s

3 h 15 min = 3  60 + 15 min = 180+15 min = 195 min

2 doby 6 h = 2  24 + 6 h = 48 + 6 h = 54 h

1 min 54 s = 1  60 + 54 s = 60 + 54 s = 114 s

2 h 7 min = 2  60 + 7 min = 120 + 7min = 127 min

 

d)

105 min = 1 h 45 min

123 s = 2 min 3 s

2 kwadranse = 2 15 min = 30 min = 30  60 = 1800 s

180 min a 180:60 h = 3h

1800 min  a 1800:60=30 h