Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2008
Narysowana obok świeczka ma wysokość 15 cm i podstawę w kształcie kwadratu 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Narysowana obok świeczka ma wysokość 15 cm i podstawę w kształcie kwadratu

17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie
22 Zadanie
23 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Narysowana świeczka ma kształt połączonych ze sobą graniastosłupa prawidłowego czworokątnego oraz ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy .

Mamy policzyć długość krawędzi , czyli wysokość graniastosłupa. Wiemy, że cała świeczka ma wysokość , zatem wysokość ostrosłupa ma miarę

Znamy objętość świeczki . Wiemy, że

 , gdzie   to objętość graniasosłupa, a   to objętość ostrosłupa.

Podstawiamy teraz obliczenia do wzoru

 

Długość krawędzi wynosi 10 cm.