Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2008
Po wrzuceniu do akwarium kostki kamiennej o wymiarach 10cm x 12 cm x 12 cm 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Po wrzuceniu do akwarium kostki kamiennej o wymiarach 10cm x 12 cm x 12 cm

9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Policzmy objętość kostki

Po wrzuceniu kostki do akwarium poziom wody zwiększył się o warstę wody w kształcie prostopadłościanu o objętości oraz wysokości 2cm.

Mamy dla dowolnego graniastosłupa

Zatem podstawa tego prostopadłościanu (czyli podstawa akwarium) musi mieć powierzchnię

Policzmy zatem pola powierzchni podstaw akwarium w poszczególnych przykładach

A.

B.

C.

D.

Prawidłowa jest odpowiedź A.

 

Odpowiedź:

A