Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 2008 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2008

Ze styropianu grubości 10 cm wycięto narysowane obok litery.

29 Zadanie
30 Zadanie
31 Zadanie
32 Zadanie
33 Zadanie
34 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Należy policzyć najpierw objętość każdej z liter. Obliczenia będą najmniej uciążliwe, jeśli podzielimy każdą z liter na prostopadłościany i będziemy sumować ich objętości, w celu policzenia objętości litery. Pamiętajmy, że grubość styropianu wynosi 10 cm.

Niech   będzie objętością litery . Mamy wówczas

Niech będzie objętością litery . Mamy wówczas

Niech będzie objętością litery . Mamy wówczas

Zatem objętość liter łącznie wynosi

 Teraz korzystamy ze wzory na gęstość

  gdzie   to masa, objętość

zatem

 

Czyli wagę liter obliczymy w następujący sposób

Zatem masa liter wyciętych ze styropianu wynosi 2kg.

Odpowiedź:

2 kg