Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 2008 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2008
Oblicz pole trapezu, w którym ramiona nachylone są do dłuższej podstawy 4.1 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Oblicz pole trapezu, w którym ramiona nachylone są do dłuższej podstawy

35 Zadanie
36 Zadanie
37 Zadanie
38 Zadanie
39 Zadanie
40 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Rozważmy trapez ABCD. Wiemy, że ramię CD ma długość 2. Z własności trójkąta CDE wiemy, że , czyli   oraz

Mamy zatem obliczoną wysokość trapezu. Skorzystajmy teraz z własności trójkąta ABF.

zatem

oraz

Należy jeszcze obliczyć długość ramienia BC.

Mamy