Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2008

Oblicz pola i obwody trójkątów przedstawionych na rysunkach.

35 Zadanie
36 Zadanie
37 Zadanie
38 Zadanie
39 Zadanie
40 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Na początku przypomnijmy sobie, jakie długości boków mają trójkąty prostokątne o kątach 90 °, 60 ° i 30 ° oraz 90 °, 45 °, 45 °.

  Thumb trojkat2 Thumb trojkat11

 

 

  Thumb 38as58

 

 

 

 

 

 

 

 

`=2,5sqrt3+2,5+2,5sqrt2+5=`  

`=2,5sqrt3+2,5sqrt2+7,5=`  

`=2,5(sqrt3+sqrt2+3)`  

 

`P_(DeltaABC)=|AB|*|DC|*1/2=`  

`=(2,5sqrt3+2,5)*2,5*1/2=`  

`=(6,25sqrt3+6,25)*1/2=`  

`=3,125sqrt3+3,125=`  

`=3,125(sqrt3+1)`    

 

 

 

`b)`  

  Thumb 38bs58

`|BC|=4=2x`  

`|DB|=x=4:2=2`  

`|DC|=xsqrt3=2sqrt3`  

 

`|CD|=2sqrt3=b=|AD|`  

`|AC|=bsqrt2=2sqrt3*sqrt2=2sqrt6`  

 

`O_(DeltaABC)=2sqrt3+2+4+2sqrt6=`  

`=2sqrt3+2sqrt6+6=`  

`=2(sqrt3+sqrt6+3)`  

 

`P_(DeltaABC)=(2sqrt3+2)*2sqrt3*1/2=`  

`=(2sqrt3+2)*sqrt3=`  

`=2*3+2sqrt3=6+2sqrt3=`  

`=2(3+sqrt3)`  

 

 

`c)`  

  Thumb 38cs58

`|BC|=6=bsqrt2`  

`|DB|=|DC|=b=6:sqrt2=6/sqrt2=(6sqrt2)/2=3sqrt2`    

 

`|DC|=3sqrt2=x`  

`|AD|=xsqrt3=3sqrt2*sqrt3=3sqrt6`  

`|AC|=2x=2*3sqrt2=6sqrt2`  

 

`O_(DeltaABC)=3sqrt6+3sqrt2+6+6sqrt2=`  

`=3sqrt6+9sqrt2+6=`   `3(sqrt6+3sqrt2+2)`  

 

`P_(DeltaABC)=(3sqrt6+3sqrt2)*3sqrt2*1/2=`  

`=(9sqrt12+9*2)*1/2=`   

`=(9*2*sqrt3+9*2)*1/2=`  

`=9sqrt3+9=9(sqrt3+1)`  

 

 

  `d)`  

 

  Thumb 38ds58

 

 

Z zadania wiemy, że odcinek AB ma długość 6. 

`y+ysqrt3=6`  

`y(1+sqrt3)=6`  

`y=6/(1+sqrt3)=6/(sqrt3+1)=(6(sqrt3-1))/((sqrt3+1)(sqrt3-1))=`  

`=(6(sqrt3-1))/(3-1)=(6(sqrt3-1))/2=3(sqrt3-1)`    

 

`|AD|=|DC|=3(sqrt3-1)=3sqrt3-3`  

`|AC|=(3sqrt3-3)*sqrt2=`   `3sqrt6-3sqrt2`  

 

`|DB|=(3sqrt3-3)*sqrt3=9-3sqrt3`  

`|BC|=2*(3sqrt3-3)=6sqrt3-6`  

 

`O_(DeltaABC)=ul(3sqrt3)-3+9-ul(3sqrt3)+ul(6sqrt3)-6+3sqrt6-3sqrt2=`   

`=6sqrt3+3sqrt6-3sqrt2=`   `3(sqrt6+2sqrt3-sqrt2)`  

 

`P_(DeltaABC)=(3sqrt3-3+9-3sqrt3)*(3sqrt3-3)*1/2=`  

`=6*(3sqrt3-3)*1/2=`   `3*(3sqrt3-3)=9*(sqrt3-1)`    

 

` `  

` `  

` `