Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2008
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

 

a)

____________________________

b)

Układ równań nieoznaczony - ma nieskończenie wiele rozwiązań.

c) `{(3(x+y)-2(y+3)=y+3(x-2)),(x-2y=5):}`

`{(3x+3y-2y-6=y+3x-6),(x-2y=5):}`  

`{(3x+y-6=y+3x-6),(x-2y=5):}`

`{(0=0),(x-2y=5):}`

Układ równań nieoznaczony - ma nieskończenie wiele rozwiązań.

d) `{(2x+5y=2),(3(x+y)+2y=3):}`

`{(2x+5y=2),(3x+3y+2y=3):}`

`{(5y=2-2x),(3x+5y=3):}`

`{(5y=2-2x),(3x+2-2x=3):}`

`{(5y=2-2x),(x=1):}`

`{(5y=2-2*1=0),(x=1):}`  

`{(y=0),(x=1):}`

e) `{(x+2y=5),(2x+4(y-2)=0):}`

`{(x+2y=5),(2x+4y-8=0):}`

`{(x+2y=5 //*2),(2x+4y=8):}`

`{(2x+4y=10),(2x+4y=8):}`

Układ równań sprzeczny - brak rozwiązań.

f) `{(3x-10y=5 //*10),(10x-3y=47 //*(-3)):}`

`+{(30x-100y=50),(-30x+9y=-141):}`

___________________________

`-91y=-91`

`y=1`

`3x-10y=5`

`3x-10*1=5`

`3x-10=5`

`3x=15`

`x=5`  

g) `{(5x-y-2=0),(15(x-0.5)-2y=y):}`

`{(5x-y=2),(15x-7.5-2y=y):}`

`{(5x-y=2 //*3),(15x-3y=7.5):}`

`{(15x-3y=6),(15x-3y=7.5):}`

Układ równań sprzeczny - brak rozwiązań.

h) `{(2x-y=1),(3(2x-y)-4(1-x)=3y-1):}`

`{(2x-y=1),(6x-3y-4+4x=3y-1):}`

`{(2x-y=1 //*(-5)),(10x-6y=3):}`

`+{(-10x+5y=-5),(10x-6y=3):}`

___________________________

`-y=-2`

`y=2`

`2x-y=1`

`2x-2=1`

`2x=3`

`x=1.5`