Matematyka
 
Matematyka wokół nas 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

38 418 100-29 930 000=8 488 100 osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto 

Odpowiedź:

Odp. W tych latach przybyło 8 488 100  mieszkańców.