Matematyka
 
Matematyka z plusem 1. Podręcznik (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2008
a) Na podstawie diagramu obok ustal, które zdania są prawdziwe 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) Na podstawie diagramu obok ustal, które zdania są prawdziwe

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a)

1)      PRAWDA

2) FAŁSZ - W Ameryce 7% zajmują pustynie, a pozostały obszar, czyli 93% powierzchni tego kontynentu to nie tylko lasy, ale też na przykład miasta, wsie czy jeziora. Stwierdzenie, że 93% zajmują lasy oznaczałoby, że Ameryka Pn składa się tylko z pustyni i lasów. 

3) FAŁSZ - W Europie pustynie zajmują   powierzchni

4) FAŁSZ - powierzchnia pustyń Australii i Oceanii to 18%, a powierzchnia pustyń Ameryki Płd to 6%, jednak stwierdzenie, że w Australii ta powierzchnia jest 3 razy większa jest błędne, ponieważ powierzchnie tych kontynentów są różne. 

Na przykład: W jednej szkole przebywa 100 osób, z czego 18% to nauczyciele, a w drugiej 200 osób, z czego 6% to nauczyciele. W pierwszej szkole jest więc 18 nauczycieli, a w drugiej 12. Pierwsza liczba wcale nie jest 3 razy większa od drugiej (bo ilość osób w poszczególnych szkołach jest różna, dlatego nie można porównywać w ten sposób)

 

b) NIE, z tego samego powodu, dla którego zdanie 4 było fałszywe (powierzchnie kontynentów są różne). 

Wracając do przykładu ze szkołami, nauczyciele w obu z nich to 18+12=30 osób, czyli   wszystkich osób. Nieprawdą jest, że