Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Każdej liczbie naturalnej przyporządkowujemy jej resztę z dzielenia przez 5. 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii

a) f(1)=1 (bo 1:5=0 r.1)

f(5)=0 (bo 5:5=1 r.0)

f(13)=3 (bo 13:5=2 r.3)

f(7)=2 (bo 7:5=1 r.2)

f(19)=4 (bo 19:5=3 r.4)

 

b) f(2)=2

f(7)=2

f(12)=2

f(17)=2

f(22)=2

f(27)=2

f(32)=2

f(37)=2

 

c) Zbiór wartości tej funkcji to reszty, jakie można otrzymać dzieląc przez 5. Zatem zbiorem wartości jest zbiór   .

 

d) Miejsca zerowe funkcji to argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 0, czyli argumenty, których resztą z dzielenia przez 5 jest 0. Miejscami zerowymi tej funkcji są wszystkie liczby podzielne przez 5.