Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Wykres przedstawia zależność między długościami przekątnych x i y rombów (...)

11 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

 Jeśli jedna przekątna ma długość x=3, to druga ma długość 2, a jeśli jedna ma długość x=6 to druga ma długość 1.

 x=3, y=2 (z podpunktu a)

 

 Do wykresu należą pary (3,2) i (6,1). Podstawiamy współrzędne pierwszego punktu:

 sprzeczność

 sprzeczność

 prawda, więc równanie  określa tą funkcję

`2=1/3` sprzeczność