Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Wykres przedstawia zależność między długościami przekątnych x i y rombów (...) 4.18 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Wykres przedstawia zależność między długościami przekątnych x i y rombów (...)

11 Zadanie
12 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

 Jeśli jedna przekątna ma długość x=3, to druga ma długość 2, a jeśli jedna ma długość x=6 to druga ma długość 1.

 x=3, y=2 (z podpunktu a)

 

 Do wykresu należy np. punkt (3,2). Podstawiamy pierwszą współrzędną (x=3) do każdego z podanych wzorów i sprawdzamy, czy otrzymany y jest zgodny z drugą współrzędną punktu (y=2):

  

 

 

 

Punkt o współrzędnych (3,2) należy do wykresu funkcji y= 6 / x .

 

Funkcję przedstawioną na wykresie określa wzór: