Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Dla każdej z powyższych funkcji ustal na podstawie wykresu odpowiedzi (...) 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dla każdej z powyższych funkcji ustal na podstawie wykresu odpowiedzi (...)

F Zadanie
G Zadanie

PIERWSZA FUNKCJA

a) dodatnią, sprawdzamy podstawiając do wzoru:    

b) w punkcie   , sprawdzamy korzystając ze wzoru (punkt przecięcia wykresu z osią y, to punkt, gdzie pierwsza współrzędna równa jest 0):   

 

c) x=2, sprawdzamy korzystając ze wzoru (punkt przecięcia wykrsu z osią y, to punkt, gdzie druga współrzędna równa jest 0): 

   

 

 

 

d) Nie leży - na podstawie wykresu widać, że dla argumentu 100 funkcja przyjmuje wartość ujemną. Sprawdzamy, podstawiając odpowiednie współrzędne do wzoru:

 

 

 sprzeczność, więc ten punkt rzeczywiście nie nalezy do wykresu funkcji

 

 

DRUGA FUNKCJA

a) dodatnią,  

b) w punkcie (0,2),  

c) x=-2,   , więc   

 

d) nie, sprawdzamy wzorem:  sprzeczność, więc punkt rzeczywiście nie należy do wykresu tej funkcji

 

 

TRZECIA FUNKCJA

a) ujemną,   

b) w punkcie  ,     

c) x=-1, 

   

 

 

d) nie, dla argumentu 100 funkcja przyjmuje wartości ujemne

 

  sprzeczność, więc punkt rzeczywiścnie nie należy do wykresu funkcji