Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Znajdź kilka punktów należących do wykresu funkcji y=x(x²-3).

D Zadanie
E Zadanie

 

`B=(1; 1*(1^2-3))=(1;1-3)=(1;-2)` 

`C=(2;2*(2^2-3))=(2;2*(4-3))=(2;2*1)=(2;2)` 

`D=(-1; -1*((-1)^2-3))=(-1;(-1)*(1-3))=(-1;(-1)*(-2))=(-1;2)`