Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Podaj za pomocą tabelki albo za pomocą wykresu przykład funkcji (...) 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj za pomocą tabelki albo za pomocą wykresu przykład funkcji (...)

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie

a) W tabelce wpisujemy dowolne argumenty, tylko jeden z nich może przyjmować wartość 0. Na wykresie zaznaczamy dowolne punkty, jeden z nich musi leżeć na osi poziomej.

b) W tabelce wpisujemy dowolne argumenty, w wartościach 5 razy musi pojawiać się 0 i raz inna liczba. Na wykresie zaznaczamy 5 dowolnych punktów leżących na osi poziomej i jeden punkt leżący poza osią poziomą. 

c) W tabelce wpisujemy dowolne argumenty oraz dowolne różne od zera wartości. Na wykresie zaznaczamy 6 dowolnych punktów, jednak żaden z nich nie może leżeć na osi poziomej. 

 

Przykładowe funkcje: