Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Poniższy wykres przedstawia średnie ocen uzyskanych (...) 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Poniższy wykres przedstawia średnie ocen uzyskanych (...)

1 Zadanie
2 Zadanie

a) Klasa liczy 21 osób (tam zaznaczono ostatnią kropkę).

b) Uczeń o numerze 7 ma średnią równą 4.0.

c) Średnią 4,5 mają uczniowie o numerach 5 i 17.

d) Najwyższa średnia ocen w tej klasie to 5,2, a najniższa to 2,9.

e) Najczęściej powtarza się średnia 4,1 (4 razy).

f) Średnią wyższą od 4,75 uzyskało 3 uczniów (o numerach 6, 12, 15)