Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
a) W pewnej klasie n uczniów ma jednego brata lub jedną siostrę (...) 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

a) W pewnej klasie n uczniów ma jednego brata lub jedną siostrę (...)

11 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a) n-4 tyle uczniów ma 2 rodzeństwa

2 - tyle uczniów ma 3 rodzeństwa

`n+2*(n-4)+3*2=n+2n-8+6=3n-2` 

b) a-1,5 - szerokość podłogi ( w metrach)

`a*(a-1,5)*45=(a^2-1,5a)*45=45a^2-67,5a` 

c) `80%x=80/100x=8/10x=4/5x` - tyle dzieci obejrzało film

`x-4/5x=1/5x` - tylu dorosłych obejrzało film

`10*4/5x+12*1/5x=40/5x+12/5x=52/5x=10 2/5x=10 4/10x=10,4x` 

d)`5-(0,3x+0,25y)=5-0,3x-0,25y` 

e)2 - tyle metrów Tomek pomalował sam`  `

`90%(p-2)=90/100(p-2)=9/10(p-2)` 

`p-(2+9/10(p-2))=p-(2+9/10p-18/10)=p-(2-1,8+0,9p)=p-(0,2+0,9p)=p-0,2-0,9p=0,1p-0,2`

 

Odpowiedź:

a) Rodzeństwo uczniów tej klasy to` 3n-2` osób.

b) Wykładzina będzie kosztować `(45a^2-67,5a)` zł. 

c) Przychód ze sprzedaży biletów wyniósł `10,4x` zł.

d) Nie zmieściło się `(5-0,3x-0,25y)l` dżemu.

e) Do pomalowania zostało `(0,1p-0,2)` m płotu.