Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

a) W pewnej klasie n uczniów ma jednego brata lub jedną siostrę (...)

11 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a) n-4 tyle uczniów ma 2 rodzeństwa

2 - tyle uczniów ma 3 rodzeństwa

 

b) a-1,5 - szerokość podłogi ( w metrach)

 

c)   - tyle dzieci obejrzało film

 - tylu dorosłych obejrzało film

 

d)  

e)2 - tyle metrów Tomek pomalował sam

 

 

Odpowiedź:

a) Rodzeństwo uczniów tej klasy to osób.

b) Wykładzina będzie kosztować zł. 

c) Przychód ze sprzedaży biletów wyniósł zł.

d) Nie zmieściło się   dżemu.

e) Do pomalowania zostało m płotu.