Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Górnik o wadze 81kg w ciągu doby zużywa 4400 kcal energii. Jak długo musiałby jechać na rowerze, aby zużyć tyle samo energii?

9 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Jeżdżąc przez godzinę na rowerze traci 492kcal więc by utracić 4400kcal trzeba: 4400/492=8,9. Z tego wynika, że około 9 godzin trzeba jeździć na rowerze by stracić tyle kcal co górnik, czyli odpowiedź C

Odpowiedź:

C