Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Skrupuły i łuty to dawne jednostki masy. 1 skropuł=1,056g 1 łut=12 skrupułów. 4.0 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Skrupuły i łuty to dawne jednostki masy. 1 skropuł=1,056g 1 łut=12 skrupułów.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

a) 58kg=58000g

58000/1,056=54924 skrupułów

77800/1,056=73674 skrupułów

73674-54924=18750 skrupułów

b) 1łut=12*1,056=12,672g

5000 łutów/12,672=63360g=63,36kg