Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Z napełnionego kieliszka w kształcie stożka odlano połowę zawartości 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Objętość kieliszka obliczamy ze wzoru:

V=1/3P_p*H=1/3*pir^2*H

V=1/3*8^2*9=192cm^3

Odlewamy połowe zawartości czyli 192/2=96cm^2

Korzystamy ze wzoru na objętość stożka oraz z podobieństwa trójkątów:

h=7cm

Odpowiedź:

h=7cm