Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Oblicz pola powierzchni całkowitej stożków przedstawionych na poniższych rysunkach. 4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Oblicz pola powierzchni całkowitej stożków przedstawionych na poniższych rysunkach.

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Pole powierzchni dane jest wzorem:

a) Obliczamy tworzącą stożka korzystając z Tw. Pitagorasa:

b)

c) Obliczamy tworzącą z Tw. Pitagorasa: