Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
a) Oblicz pole przekroju osiowego stożka otrzymanego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6cm i 9cm 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

a) Oblicz pole przekroju osiowego stożka otrzymanego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6cm i 9cm

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

Obracając trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 6 cm i 9 cm wokół dłuższej przyprostokątnej otrzymamy taki stożek:

  Thumb 7as173

 

Przekrojem osiowym tego stożka jest trójkąt równoramienny o podstawie 12 cm i wysokości 9 cm. 

Obliczamy pole przekroju: 

 

 

 

 

Mamy wzór na pole trójkąta równobocznego o boku a:

 

 

Możemy więc obliczyć a:

 

 

 

 

 

Mamy także wzór na wysokość trójkąta równobocznego o boku a: 

 

 

Zaznaczmy informacje na rysunku: 

Thumb 7bs173