Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Oblicz objętość i pole powierzchni ostrosłupa, którego siatkę przedstawiono na rysunku obok 4.3 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Oblicz objętość i pole powierzchni ostrosłupa, którego siatkę przedstawiono na rysunku obok

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
11 Zadanie

Objętość oraz pole całkowite dane jest wzorami: oraz

Obliczamy wysokości ścian bocznych:

Obliczamy wysokość ostrosłupa z tw. Pitagorasa: