Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Znajdź na rysunku obok trójkąty prostokątne podobne. Uzupełnij proporcje:

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie

Są trzy trójkąty prostokątne podobne.