Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Na rysunkach przedstawiono pary figur podobnych. Dla każdej pary określ skalę podobieństwa większej figury

1 Zadanie
2 Zadanie
4 Zadanie

a) Skala podobieństwa większej figury do mniejszej:

Skala podobieństwa mniejszej figury do większej:

b) Skala podobieństwa większej figury do mniejszej:

Skala podobieństwa mniejszej figury do większej:

c) Skala podobieństwa większej figury do mniejszej:

Skala podobieństwa mniejszej figury do większej:

d) Skala podobieństwa większej figury do mniejszej:

Skala podobieństwa mniejszej figury do większej: