Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Podaj miary katów: a) rombu, w którym jedna z przekątnych ma długość równą długości boków,

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

a) Połowa rombu to trójkąt równoboczny, więc kąty całego rombu mają: 60, 120, 60, 120 stopni .

Objaśnienie na rysunku, 

Thumb 185

 

b)
x+2x=180
3x = 180
x=60 - kąt ostry
2*60 = 120 - kat rozwarty

czyli kąty, 60,120,60,120 stopni

c) a=2h

czyli w trójkącie muszą wynosić 30,60, 90 stopni czyli kąty wynoszą 30,30,150,150 stopni