Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Oblicz miary kątów α i β 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W czworokącie suma miar kątów wynosi 360°

a) trapez: suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu dowolnego trapezu jest równa 180°

b) równoległobok: przeciwległe kąty są tej samej miary

c) trapez równoramienny: suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu dowolnego trapezu jest równa 180°. Kąty przy podstawie są takie same (bo jest równoramienny)