Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Oblicz obwody trójkątów o wierzchołkach:

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Długości poszczególnych boków obliczamy ze wzoru:

a)

Obwód wynosi O=

b)

Obwód wynosi

c)

Obwód wynosi