Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Na początku roku szkolnego nauczycielka matematyki podała młodzieży tabelę (...) 4.93 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Na początku roku szkolnego nauczycielka matematyki podała młodzieży tabelę (...)

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Wykonujemy dzielenie na kalkulatorze, a następnie zaokrąglamy ułamek dziesiętny do 2 miejsc po przecinku i zamieniamy na procenty korzystając z zależności: 0,01=1%

 I sprawdzian:

ocena dostateczna

II sprawdzian:

ocena dopuszczająca

III sprawdzian:

ocena dobra

IV sprawdzian:

ocena bardzo dobra