Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

W skarbonce Agnieszki wśród 320 monet było 23 pięciozłotówek. Jaki procent

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Agnieszka miała wszystkich monet 320. Pięciozłotówka to moneta o najwyższym nominale. Zatem ilość monet w skarbonce  o nominale mniejszym niż 5 zł to

320-23=297

Wykonujemy dzielenie na kalkulatorze, a następnie zaokrąglamy ułamek dziesiętny do 2 miejsc po przecinku i zamieniamy na procenty korzystając z zależności: 0,01=1%


Odpowiedź: 93% wszystkich monet w skarbonce Agnieszki stanowiły monety o nominale mniejszym niż 5 zł.