Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Oblicz pola narysowanych figur 4.72 gwiazdek na podstawie 18 opinii

Oblicz pola narysowanych figur

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

a) Mamy prostokąt gdzie a = 4 , b = 6. Liczymy pole

Mamy trójkąt gdzie a = 5, h = 6. Liczymy pole

Mamy trapez gdzie a = 2, b = 8, h = 5. Liczymy pole

b) Mamy równoległobok gdzie a = 6, h = 5. Liczymy pole

Mamy romb gdzie e = 8, f = 4. Liczymy pole

Mamy trójkąt gdzie a = 5, h = 5. Liczymy pole