Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Napisz, w której ćwiartce leżą punkty:Napisz, w której ćwiartce leżą punkty: a) o obu współrzędnych mniejszych od -15 3.77 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Napisz, w której ćwiartce leżą punkty:Napisz, w której ćwiartce leżą punkty: a) o obu współrzędnych mniejszych od -15

16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie

W rozwiązaniu należy pamiętać, że w ćwiartce

 

I - leżą punkty o obu współrzędnych dodatnich;

II - leżą punkty o pierwszej współrzędnej ujemnej, a drugiej dodatniej;

III - leżą punkty o obu współrzędnych ujemnych;

IV - leżą punkty o pierwszej współrzędnej dodatniej, a drugiej ujemnej;

 

Mamy zatem

a)  Punkty o obu współrzędnych mniejszych od -15 leżą w ćwiartce III.

b)  Punkty o obu współrzędnych większych od 15 leżą w ćwiartce I.

c)  Punkty mające pierwszą współrzędną większą od 100, a drugą współrzędną mniejszą od -100 leżą w ćwiartce IV.