Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Podaj współrzędne punktów A, B, C, D i E. Zaznacz punkty F, G, H, J, K.

12 Zadanie

  Thumb 285