Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

W trójkącie równoramiennym o obwodzie 15 cm ramię jest 7 razy dłuższe od podstawy.

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

Obwód trójkąta jest równy 35 cm.

Na rysunku oznaczono x długość podstawy trójkąta.

W treści zadania napisano, że ramię trójkata jest 2 razy dłuższe od podstawy, czyli: 2x

Z własności trójkąta równoramiennego wiemy, że długości ramion mają taką sama długość.

Układamy równanie:

       

 

Podstawa trójkąta ma długość 7 cm, natomiast ramiona mają długość po 14cm ( )

Sprawdzenie:

 

Odpowiedź: Długości boków trójkąta: 7cm, 14cm i 14cm.