Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Pani Barbara ma 28 kapeluszy i 21 z nich jest przybranych kwiatami. Kapelusze

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 Korzystamy z tego, że 1% = 1/100.  Zapisujemy napierw rozwiązanie w postaci ułamka zwykłego, następnie skracamy i rozszerzamy do mianownika 100. Wynik wówczas mamy wyrażony w %.

 

 a) Skoro 21 kapeluszy z 28 jest przybranych kwiatami, zatem mamy

 

Kapelusze z kwiatami stanowią 75% kapeluszy Pani Barbary.

 

b) Wśród 30 osób występujących w konkursie 9 osób fałszowało, zatem mamy

 

To znaczy, że 30% śpiewających fałszowało.

 

c) Na 60 uczestników wycieczki 48 było zadowolonych z przewodnika, to znaczy, że przewodnik nie podobał się 12 osobom (60 - 48 = 12), zatem mamy

 

To znaczy, że 20% wycieczkowiczów źle oceniło przewodnika.