Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Zapisz treść zadania w postaci równania na dwa sposoby. a) W schronisku jest 4.06 gwiazdek na podstawie 31 opinii

Zapisz treść zadania w postaci równania na dwa sposoby. a) W schronisku jest

4 Zadanie
5 Zadanie

a) wszystkich zwierząt jest 108. Psów jest 3 razy więcej niz kotów.

Sposób I:

x -liczba kotów

3x -liczba psów (bo jest ich trzy razy więcej niż kotów)

Psów i kotów jest razem 108, więc:
 
 


Sposób II:

x-liczba psów

1 / 3 x -liczba kotów (bo jest ich trzy razy mniej niż psów)

Psów i kotów jest razem 108, czyli:

 


b) Waga rzeźby i postumentu wynosi 135 kg.

Sposób I:

x -waga rzeźby (w kg)

x+40 -masa postumentu (w kg) [bo jest o 40 kg cięższy od rzeźby]

Waga rzeźby i postumentu razem wynosi 135 kg, czyli:

   

 

Sposób II:

x -masa postumentu (w kg)

x-40  -masa rzeźby (w kg) [bo jest lżejsza od postumentu o 40 kg]

Waga postumentu i rzeźby razem to: