Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Zapisz wyrażenia algebraiczne przedstawiające obwody narysowanych figur, a następnie uprość je. 4.48 gwiazdek na podstawie 23 opinii

Zapisz wyrażenia algebraiczne przedstawiające obwody narysowanych figur, a następnie uprość je.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Obwód danej figury to suma długości jego boków, zatem należy wypisać wszystkie wyrażenia będące długościami boków danej figury i połączyć je znakiem dodawania tworząc tym samym sumę długości boków tej figury.

Kiedy już wyrażenie sumy jest gotowe, należy wykonać działania dodawania dodając współczynniki (liczby) stojące przed zmiennymi (literami).

a) 2x+4x+5x+x=12x

b) 1,5y+6y+y+5y=13,5y