Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Wykonaj działania: 5x + x =

1 Zadanie
Kopiuj link
Oceń to zadanie

Należy pamiętać, że dodając wyrażenie algebraiczne dodajemy współczynniki stojące przed zmiennymi (literami). Możemy w ten sposób dodawać tylko wyrażenia zawierające te same zmienne (litery). 

Równie ważne jest by pamiętać, że zmienna (litera) która nia ma przed sobą żadnej liczby traktowana jest tak, jakby stała przed nią liczba 1.

Tak samo, zmienna (litera) która ma przed sobą znak '-' traktowana jest tak, jakby stała przed nią liczba -1.

 

Uprość wyrażenia: a) 2z+3z+6z=11z

2 Premium
Kopiuj link
To rozwiązanie również znajduje się na naszej stronie!

uzyskaj dostęp do tego oraz setek innych zadań, które dla Was rozwiązaliśmy

Lub wykup to zadanie
Zapisz wyrażenia algebraiczne przedstawiające obwody narysowanych figur, a następnie uprość je. 4.48 gwiazdek na podstawie 23 opinii

Zapisz wyrażenia algebraiczne przedstawiające obwody narysowanych figur, a następnie uprość je.

3 Zadanie
Kopiuj link
Oceń to zadanie

Obwód danej figury to suma długości jego boków, zatem należy wypisać wszystkie wyrażenia będące długościami boków danej figury i połączyć je znakiem dodawania tworząc tym samym sumę długości boków tej figury.

Kiedy już wyrażenie sumy jest gotowe, należy wykonać działania dodawania dodając współczynniki (liczby) stojące przed zmiennymi (literami).

a) 2x+4x+5x+x=12x

b) 1,5y+6y+y+5y=13,5y

Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne 4/9a+...=a

4 Premium
Kopiuj link
To rozwiązanie również znajduje się na naszej stronie!

uzyskaj dostęp do tego oraz setek innych zadań, które dla Was rozwiązaliśmy

Lub wykup to zadanie

Zapisz krócej (licz sprytnie): -16x - 10x - 14x - 15x + 15x + 14x + 10x + 16x = 0

5 Zadanie
Kopiuj link
Oceń to zadanie

Normalnie obliczenia tego typu wykonywalibyśmy po kolei, to znaczy:

a)

-16x - 10x - 14x - 15x + 15x + 14x + 10x + 16x = 

-26x-13x -10x +10x +13x +15x +17x= itd...

Można jednak zauważyć, że wszystkie wyrażenia są ze znakiem + i ze znakiem -

Jeśli dobierzemy w pary wyrażenia: -16x+16x=0  -10x+10x=0 itd to zauważymy ze wyniki zawsze są 0, zatem wynik całego wyrażenia jest równa 0.

-16x - 10x - 14x - 15x + 15x + 14x + 10x + 16x = 0

 

b) W wyrażeniu możemy odnaleźć podobne pary jak w punkcie a)

-7x+7x=0   -4x+4x=0  -3x+3x=0, po podstawieniu otrzymujemy

-10x - 7x - 4x - 3x + 3x + 6x + 4x + 7x  = -10x + 6x + 0 = -4x