Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
W wyrażeniach algebraicznych podanych w ramce literą n oznacza się liczbę naturalną. Napisz, które 4.8 gwiazdek na podstawie 15 opinii

W wyrażeniach algebraicznych podanych w ramce literą n oznacza się liczbę naturalną. Napisz, które

22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie
25 Zadanie
26 Zadanie

Liczba parzysta : 2n

Zarówno po pomnożeniu liczby parzystej i nieparzystej przez 2 otrzymamy liczbę parzystą, dlatego wyrażenie 2n gwarantuje, że otrzymamy liczbę parzystą

Liczba nieparzysta : 2n+1

Liczba 2n jak napisano wyżej jest zawsze parzysta, zatem jeśli dodamy do niej 1 otrzymamy liczbe nieparzystą.

Liczba podzielna przez 3 : 3n

Jeśli dowolna liczbe pomnozymy przez 3, to wynik mnożenia będzie podzielny przez 3.

Liczba podzielna przez 5 : 5n

Jeśli dowolna liczbe pomnozymy przez 5, to wynik mnożenia będzie podzielny przez 5.