Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Liczba naturalna n jest nieparzysta. Zapisz trzy kolejne liczby 4.54 gwiazdek na podstawie 26 opinii

Liczba naturalna n jest nieparzysta. Zapisz trzy kolejne liczby

22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie
25 Zadanie
26 Zadanie

Każde dwie kolejne liczby nieparzyste różnią się od siebie o 2.

Każde dwie kolejne liczby parzyste różnią się od siebie o 2.

Dodając lub odejmując 1 od dowolnej liczby parzystej otrzymujemy liczbę nieparzystą.

Dodając lub odejmując 1 od dowolnej liczby nieparzystej otrzymujemy liczbę parzystą.

 

a) Liczba  jest parzysta. Kolejna liczba nieparzysta jest zatem o 1 większa, czyli n+1. Następna jest większa o 2 od poprzedniej, czyli: (n+1)+2=n+3, itd...

Odpowiedź: n+1, n+3, n+5

b) Liczba  jest parzysta. Kolejna liczba parzysta następująca po niej to liczba większa o 2:  n+2,  a następna o 2 od n+2, czyli (n+2)+2=n+4 itd...

Odpowiedź: n+2, n+4, n+6