Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Zapisz cztery kolejne liczby całkowite: a) następujące po liczbie całkowitej n 4.57 gwiazdek na podstawie 21 opinii

Zapisz cztery kolejne liczby całkowite: a) następujące po liczbie całkowitej n

22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie
25 Zadanie
26 Zadanie

O liczbach całkowitych wiemy między innymi, że dwie kolejne z nich różnią się dokładnie o 1.

a) Liczba całkowita następująca po liczbie  to liczba większa o 1 od niej. Liczbę większą o 1 od  zapisujemy  n+1.  Liczba większa od liczby  n+1  o kolejne 1 (następna po niej liczba całkowita) to liczba  (n+1)+1 = n+1+1 = n+2. W podobny sposób uzyskujemy dwie kolejne iczby całkowite:  n+3  oraz  n+4.

Odpowiedź: n+1, n+2, n+3, n+4

b) Liczba całkowita poprzedzająca liczbę  to liczba o 1 mniejsza od n.  Liczbę o 1 mniejszą o  zapisujemy  n-1.  Z kolei liczbę o 1 mniejszą od  n-1  zapisujemy   (n-1)-1 = n-1-1 = n-2.  W podobny sposób uzyskujemy dwie poprzednie liczby:  n-3  oraz  n-4.

Odpowiedź:   n-1, n-2, n-3, n-4

c) Jeśli  n-2  ma być naszą pierwszą liczbą w ciągu czterech kolejnych liczb, to następną z nich będzie liczba o 1 od niej większa. Liczbę o 1 większą od  n-2  zapisujemy ( n-2)+1 = n-2+1 = n-1.  Kolejna liczba będzie znów, o jeden większa od  n-1,  a zatem (n-1)+1 = n-1+1 = n.  Następna, ostatnie, czwarta liczba jest o jeden większa od  n,  zapiszemy ją zatem następująco:  n-+1.

Odpowiedź:   n-2, n-1, n, n+1