Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Zapisz odpowiedzi w postaci wyrażeń algebraicznych. a) w dużym opakowaniu mieści się 12 jaj 4.68 gwiazdek na podstawie 19 opinii

Zapisz odpowiedzi w postaci wyrażeń algebraicznych. a) w dużym opakowaniu mieści się 12 jaj

19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie

a) W dużym opakowaniu jest 12 jaj, a w małym 6. W x dużych opakowaniach i 5 małych opakowaniach będzie łącznie: jaj.

b) W klasie jest n ławek i w każdej z nich siedzi 3 uczniów, czyłi wszystkich uczniów jest 3n. Ponadto przy stole siedzi jeszcze nauczycielka. Wszystkich osób w klasie jest łącznie:

c) Wszystkich uczniów w szkole jest 670. W klasach I-III jest y uczniów, a w klasach IV-V jest x uczniów, zatem w klasach I-V jest x+y uczniów. Aby obliczyc liczbę uczniów klas VI, należy od liczby wszystkich uczniów odjąć liczbę uczniów z klas I-V:

d) W jednym autobusie jedzie u uczniów, 1 kierowca i 3 opiekunów. Razem w jednym autobusie jedzie u+1+3=u+4. Natomiast w 2 takich autobusach jedzie łącznie:

e) Woda "Ach ach" jest w butelkach 2-litrowych, a woda "Och och" w butelkach 5-litrowych. Jeżeli kierownik sklepu kupił x butelek wody "Och och" i y butelek wody "Ach ach" to razem kupił: litrów wody.